Mobiliteit in zorg

U moet afscheid nemen van uw medewerkers in de zorg. Als gevolg van de stelselwijziging en de bezuinigingen in uw sector ontkomt u waarschijnlijk niet aan ingrijpende maatregelen binnen uw organisatie. Maatregelen die verregaande consequenties hebben voor uw medewerkers, bijvoorbeeld door een reorganisatie. Gewaardeerde medewerkers die een passie hebben voor het vak en vaak al jaren bij u werkzaam zijn, waarvan u afscheid moet nemen. Dan zoekt u een partner die uw taal spreekt, die u werk uit handen neemt en uw medewerkers helpt bij de vervolgstappen in hun loopbaan.

Zelfregie als sleutel tot succes

Ook bij USG Restart werken gepassioneerde mensen die u en uw medewerkers graag helpen bij het creëren van nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door medewerkers in de gehele zorgbranche loopbaanfaciliteiten aan te bieden. In onze onderscheidende aanpak vormt zelfregie de sleutel tot succes.

Nieuwe mobiliteitstrajecten

Voor zorgmedewerkers worden het vermogen om te leren en aan te passen aan veranderende functie-eisen belangrijker dan parate kennis en ervaring. Dit stelt nieuwe eisen aan mobiliteitstrajecten. Onze trajecten begeleiden niet alleen van werk naar werk, maar reiken een aanpak en strategie aan waarmee de zorgmedewerker zelfstandig toekomstige baantransities het hoofd kan bieden.